sampled souls

Angelised Man    182 x 40cm

Publisher VERK Tidskrift , Art Historian, Curator

 

English

 

Vid en första anblick hänförs jag av de skiftande färgerna och det milda ljuset i serien Sampled Souls av Armin Dröge. Jag upplever hur min blick får återhämtning, äntligen kan jag andas ut i den myriad av bilder jag möter varje dag. Efter en stund börjar det skava, vad är det jag ser? Jag flyttar blicken mellan verken Angelised Man och Sampled Souls #1. Jag försöker fokusera, kisar, går nära och backar sedan tillbaka. Nu ser jag plötsligt frustration, glädje, raseri och känslor som exploderar i mänskliga kroppar. Jag ser omtagningar, dubbleringar, fokus och oklarhet, jag får helt enkelt ingen ordning på de här båda verken, vad är det jag ser?

 

Armin Dröge samlar bilder från internet med hjälp av nyckelord som han skriver in i sökmotorer. Motiven fotograferas av direkt från skärmen med långa slutartider och/eller dubbelexponeringar. Dröges utveckling av arbetsmetoden har pågått under många år. Ett verk som påbörjats kan finnas vilade under lång tid för att sedan, likt en oljemålning, utvecklas till nya kompositioner.

 

De två fotografiska verken Sampled Souls#1 och Angelised man har en storlek av 180 x 40 cm vardera. Det långsmala formatet uppmanar till en narrativ läsning då betraktaren inte kan se hela motivet fullt ut på nära avstånd. Det går visserligen att gå bort från verket, men då med risken att förlora upplevelsen av de små detaljerna. Mängder av överlappande motiv bildar en tät vävnad av människor, färger och grafiska element. Ibland återkommer samma motiv på olika ställen i bildytan, ibland syns en dubblering av bilder nästan bredvid varandra. Arbetsmetoden är transparent, då dataskärmens kanter visas som rutor och linjer i olika färgnyanser/ljushet och glasets moaré syns tydligt.

Sampled Souls#1        182 x 40cm

I Sampled Souls#1 uppfattar jag ett publikhav, vilket övergår till en grupp personer som tycks sjunga i kör. En mängd motiv av ansikten med öppna munnar. Sjunger gestalterna eller ropar de? Mina tankar vandrar, jag försöker skapa en struktur och innebörd i ett överflöd av bilder. Vid ett par ställen kan jag se den digitala pilen, vilket indikerar var på en skärm datormusen befinner i en bild. I Angelised man arbetar Dröge med delvis återkommande motiv från Sampled Souls#1. Skrikande/sjungande figurer kommer nu närmare, rutorna syns klarare och huden hos de nakna kropparna är mer framträdande. Bilderna som visar badande människor är klarare och uppfattas inte lika skrämmande som förenämnda verk. Däremot kvarstår en ymnighet av bilder, duplicering av motiv och oförmåga att vilja/kunna sortera och strukturera intryck.

 

 

 

Garden of Earthly Delights - Hieronymus Bosch                 220x390 cm

Med en uppväxt i Nederländerna och med en konstnärlig utbildning vid Hogeschool voor de Kunsten ligger nära till hands att se hur Dröge kan ha haft kunskap om och som många konstnärer inspirerats av sitt konsthistoriska arv. Jag kan tycka mig se hur Bosch triptyk med motiv av mängder av kroppar återfinns i Dröges verk med extrovert agerande människor som i olika situationer. Bosch har tolkats genom ett prisma av religiösa, astronomiska, astrologiska och geografiska teorier. Dröges kollage i panoramaformat består av bilder funna på internet och skildrar vår omvärld genom ett nyckelhål. På 1500 talet gestaltades vår värld bildligt genom målarens hand, kunskap och fantasi, medan vi idag endast är en uppkoppling bort från att mötas av tusentals varianter av ett och samma bildmotiv. Jag upplever förbindelser mellan verken Garden of Earthly Delights, Sampled Souls#1 och Angelised man i de känslorna som visualiseras, som med hjälp av en otalig mängd motiv och intryck tillsammans skapar aningar av frustration, osäkerhet och desorientering.

 

Dröges verk Sampled Souls#1 och Angelised man kan ses gestalta den överväldigande känsla vi får i dagens brus av intryck, bilder och information. Genom att utforska gränslandet mellan internet, den digitala skärmen, fotografiets särart som konstnärligt medium och kollaget, i kraft av en sammansatt digital teknik, skapar han ett icke-stabilt bildintryck som manar till eftertanke och vidare tolkningar. Det kan hända att jag aldrig kommer få ordning i mitt synintryck av de båda verken, vilket gör mig nöjd. Styrkan i Dröges arbete ligger i det ogripbara, det som leder tanken vidare och aldrig upphör att förvåna.

 

 *Hugh Honour och John Fleming, World History of Art (Revised 6th Edition), första utgåvan 1984, London

om konstnären

Uppvuxen i Nederländerna och med en Master i Visuell konst och design från Hogeschool voor de Kunsten har Armin Dröge en lång erfarenhet som bildkonstnär och filmskapare. Hans verk har visats på ett flertal scener och museer i Europa och ingår i bland annat i Stedelijk Museums (Amsterdam) samling. Idag är Dröges konstpraktik baserad i Stockholm, där han producerar fotografiskt arbete med digitalkamera och traditionell målnings- och tryckteknik.

 

‘’My task is to look for clarity, I want to show that new and beautiful things can be created out of our sensory overloaded environment.

My desire is to make you, the audience, reflect on the ordinary habit of looking at everyday images, to make your own connections, form your own view and be truly opinionated.’’

Membership

  • Member of SKF, Swedish Artist Society, Konstnärshuset.
  • Member of CFF, Centrum of Photography.

 

Education

  • Waldorf school, Zeist, The Netherlands.
  • Hogeschool voor de kunsten Utrecht, The Netherlands. Faculty Art, Media and Technology.

 

Stipendia

  • 1996 Amsterdam fund for the Arts.
  • 1997 Amsterdam fund for the Arts.
  • 1998 The Netherlands film fund.

 

Employment

  • Commercial film maker Amsterdam.
  • Producer Director MTV networks London.
  • Consultant and corporate film maker Stockholm.

 Uprising (detalj)       40 x 40 cm

 Uprising       184 x 40 cm

utställningar

 

02 jun - 20 jun 2018                      Members exhibition Swedish Artist Society, Artist house Stockholm

 

27 Apr - 27 Apr 2018                     Veejay Felix Wickman band, Scalateater Stockholm.

 

19 Mar - 05 May 2018                   Showroom Konstnärshuset,   Restaurant Konstnärsbaren Stockholm.

 

02 Mar - 22 April 2018                   The Free Photographers Department Gallery 5, Kulturhuset Stockholm.

 

09 Dec - 16 Dec 2017                    Salong CFF, Centrum for Photography Stockholm.

 

06 Oct - 03 Dec 2017                     Höstsalongen, Fotografiska, Museum of Photography Stockholm.

 

25 Nov - 29 Jan2017                      Gallery 5, The Free Photographers Department, Kulturhuset Stockholm.

 

03 Dec - 11 Dec 2016                    Salong CFF, Centrum for Photography Stockholm.

 

26 Jan - 05 Feb 1996                     Scanning, Stedelijke museum, modern art museum Amsterdam.

 

 

 

impressions

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

info@droge.se    © 2018 Droge

 

 

English

 

”Dröges collage i panoramaformat kan ses gestalta den överväldigande känsla vi får i dagens brus av intryck, bilder och information. Genom att utforska gränslandet mellan internet, den digitala skärmen, fotografiets särart som konstnärligt medium och collaget, i kraft av en sammansatt digital teknik, skapar han ett icke-stabilt bildintryck som manar till eftertanke och vidare tolkningar.”

 

Susanne Fessé, konsthistoriker

 

 

armin

droge

Sampled Souls#1 detail 40 x 40cm

Angelised Man    detail 40 x 40cm